Om oss

  • Achilles JQS 2018

Vi produserer fra to lokasjoner ; Husøy og Hydro Aluminium Karmøy.

Eierstrukturen er slik:

  • Umoe Industries AS       100%